حلقه پشتیبان گیری

  • حلقه پشتیبان گیری

    حلقه پشتیبان گیری

    استفاده از حلقه های پشتیبان امکان استفاده از O-Rings را در کاربردهای فشار بالاتر ، در مواردی که به شکاف اکستروژن بزرگتری نیاز است و در آنجا حرکات رفت و برگشتی یا چرخشی وجود دارد ، مورد استفاده قرار داد. آنها همچنین نوسانات بزرگ دما را جبران می کنند. حلقه پشتیبان گیری از جمله BRT، N4W. آب بندهای سیلندر هیدرولیک از نشت محیط کار (نشت داخلی و خارجی) جلوگیری کرده و از ورود اجسام خارجی (مانند هوا ، گرد و غبار و آب) به اجزای هیدرولیک و سیستم هیدرولیک جلوگیری می کند.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی